Naši partneři

Jsme velmi zavázáni organizacím v Kunicích a okolí, kteří nás podporují a pomohli nám zrealizovat rekonstrukci volejbalového hřiště. Zejména děkujeme za finanční podporu obci Kunice v čele s panem starostou Ing. Jiřím Šímou a zastupitelům obce, kteří nás podpořili. Velmi děkujeme za finanční dary sponzorům z řad lokálních firem. Děkujeme společnostem:

Bonavita s r.o.                www.bonavita.cz

ALKOM a.s.                     www.alkom.cz

DMA Praha s.r.o.              www.dmapraha.cz

AJ Albrecht s.r.o.             www.ajalbrecht.cz

AT Servis –Teplo s.r.o.      www.atservis-teplo.cz

 

Velmi děkujeme za pomoc finanční i fyzickou pánům Haškovi, Hirschovi, Richtrovi, Kocourkovi, Pěknému, Fischerovi a Stukbauerovi. Velký podíl na realizaci mají brigádníci z řad dospělých volejbalistů, rodičů našich volejbalových dětí, kteří o víkendech i odpolednech všedních dní pomáhali při rozvážení štěrků, prosívání hlíny, terénních úpravách okolo hřiště, opravě a nátěru plotu a spoustě dalších činností souvisejících s výstavbou hřiště. Zapojily se i samy děti, které při brigádě s nadšením natíraly plot okolo hřiště.

Obrovský dík patří zejména Mílovi Kvisovi, který celou akci zorganizoval, technicky zajišťoval a strávil na úpravách hřiště spolu se svými pomocníky stovky hodin, bez něj bychom to nikdy nedotáhli do vítězného konce.

Volejbalové vybavení nakupujeme ve Sportexu www.sportex.cz

Děkujeme společnosti Bonavita s.r.o.  a ČEZ a.s. za každoroční podporu volejbalového turnaje dívek, který pořádáme na Sportcentru zámku Berchtold.


Nábor hráčů do TJ Kunice

Noviny Kunický fotbal

 

Staňte se fanouškem